Tag: solidworks

Thư viện tài liệu SOLIDWORKS (Miễn phí)

Thư viện tài liệu SOLIDWORKS (Miễn phí)

phuochai 24/10/2017 0
Những tài liêu solidworks được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, diễn đàn, blog hay website. Mọi người có thể tìm được dễ dàng (Có phí và miễn phí) nhưng việc này sẽ rất mất thời gian, hơn nữa đối với những tài liệu không chất lượng về kiến thức sẽ làm ảnh hưởng đến người học rất nhiều. Ungdungmay...
Read More
Tài liệu Solidworks 2014 - 2017 (MIỄN PHÍ)

Tài liệu Solidworks 2014 - 2017 (MIỄN PHÍ)

phuochai 23/10/2017 1
Hệ thống CAD của phần mềm Solidworks luôn được cải thiện qua từng phiên bản, sức mạnh thiết kế có thể giải quyết được mọi vấn đề khó khăn mà người kỹ sư thiết kế gặp phải và hơn thế nữa lĩnh vực ứng dụng ngày càng được mở rộng như: Cơ khí, thiết kế nội thất, điện và ứng dụng vào một số lĩnh vực mỹ n...
Read More