Tag: tao du an revit

Tự học RevitMep 2013_Bài 1:Hướng dẫn Tạo dự án mới trong revit

Tự học RevitMep 2013_Bài 1:Hướng dẫn Tạo dự án mới trong revit

vuvy 27/09/2017 0
1/ TẠO DỰ ÁN MỚI:Việc tạo dự án mới đã được giới thệu tại Phần 1 – Các công cụ chung cho tất cả Revit 2013. Trong phần này tôi chỉ giới thiệu công cụ cho dự án MEP – Thiết kế cơ khí, điện, nước. Trong dự án MEP, có hai mục bắt buộc là Systems và Architecture.1.1. Chọn chuyên ngành thiết kế: Để màn h...
Read More