Tag: thiết kế 3D

Bài tập thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Creo, Catia, NX)

Bài tập thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Creo, Catia, NX)

phuochai 26/10/2017 0
  Thiết kế là module đầu tiên đối với người học bất kỳ một phần mềm này, vì nó là nền tảng nên cần phải nắm thật chắc kiến thức sau này khi học sang các module khác nâng cao hơn: Mô phỏng, gia công, khuôn mẫu, thiết kế kim loại tấm, thiết kế khung giàn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn vừng chắc phần t...
Read More