Tag: thiết kế cơ khí

Thiết kế mối ghép, cơ cấu - Tính bền phần tử hữu hạn INVENTOR 2018

Thiết kế mối ghép, cơ cấu - Tính bền phần tử hữu hạn INVENTOR 2018

phuochai 30/10/2017 0
 Xem video giới thiệu về phần mềm Autodesk Inventor   Trong các cơ cấu máy móc, hệ thống có rất nhiều những mối lắp ghép. Người kỹ sư thiết kế cần phải xử lý toàn bộ những vấn đề xung quanh các mỗi ghép này bao gồm: Thông số về độ bền, thiết kế kết cấu, vị trí, lựa chọn phù hợp, khả năng tối ưu hóa ...
Read More
Bài tập thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Creo, Catia, NX)

Bài tập thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Creo, Catia, NX)

phuochai 26/10/2017 0
  Thiết kế là module đầu tiên đối với người học bất kỳ một phần mềm này, vì nó là nền tảng nên cần phải nắm thật chắc kiến thức sau này khi học sang các module khác nâng cao hơn: Mô phỏng, gia công, khuôn mẫu, thiết kế kim loại tấm, thiết kế khung giàn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn vừng chắc phần t...
Read More