Tag: thiet ke nx

Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

vuvy 25/09/2017 0
A/Surface:1. Four Point Surface:Chọn 4 điểm khác nhau để tạo ra mặt.2. Bounded Plane : Tạo mặt bằng cách chọn đường kín.3. From Point Cloud  Tạo mặt bằng các điểm4. Ribbon Builder  Tạo viền bằng cách chọn đường, hướng khoảng cách và góc so với hướng.5. Mesh Surface: a. Ruled surface  Chọn đường hoặc...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
Detail Feature1. Edge Blend:Chọn cạnh cần bo, nhập giá trị bán kính.2. Face Blend:Chọn 2 mặt giao nhau hoặc 3 mặt giao nhau. Mục Cross Section: +Rolling Ball: phần giau nhau sẽ có bán kính như nhau. +Swept Section: phần giao nhau sẽ có hình dạng theo section được chọn. Mục Shape: +Circular tương tự ...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
 Associative Copy1. Pattern Feature :Linear: chọn hướng cần pattern. Chọn được theo 2 hướng.Circularhọn hướng, tâm-Count and : cpitch: điếm số hình pattern và khoảng cách giữa các hình. - Count and span: điếm số hình pattern và tổng khoảng cách giữa chúng (tự động chia khoảng cách giữa các hình). o ...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 3:Một số thao tác cơ bản trên NX 9

Thiết kế NX9 Bài 3:Một số thao tác cơ bản trên NX 9

vuvy 22/09/2017 0
1.Tạo một file mới:Có nhiều cách tạo một file mới:Xuất hiện hộp thoại New- Chọn tab cho dạng tập tin muốn [1] - Chọn hệ (metric/inch) [2] - Chọn chuẩn Template [3]- Nhập thông tin: tên file và đường dẫn đến thư mục cần lưu [4] (cũng có thể nhập thông tin này khi lưu tập tin) - Chọn OK.2. Mở một file...
Read More