Tag: tu hoc catia

Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

vuvy 21/09/2017 0
TẠO CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 3D1/ Giới thiệu generative drafting workbench và mở 1 chi tiết part:Generative Drafting Workbench cung cấp một hệ thống các công cụ rất đa dạng để tạo các đối tượng 2D. Generative Drafting Workbench cho phép chúng ta chiếu các đối tượng 3D xuống mặt phẳng theo nhiều gó...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 12:Phân tích một lắp ráp trong trong catia

Thiết kế Catia V5_Bài 12:Phân tích một lắp ráp trong trong catia

vuvy 21/09/2017 0
PHÂN TÍCH MỘT LẮP RÁPTrong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ để phân tích một bản Assembly.1/ Tính toán xung đột ( Computing Clash ):Một bản Assembly có thể gồm rất nhiều các Component khác nhau, giữa các Component có thể có các xung đột lẫn nhau (xung đột ở đây có thể hiểu là hiện tượng các...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

vuvy 21/09/2017 0
1/ Di chuyển các đối tượng ( Manipulating Components ):Công cụ Manipulation dùng để di chuyển các đối tượng trong Assembly. Đối tượng dịch chuyển phải thuộc Component đang được kích hoạt.Click vào Manipulation trên thanh công cụ  . Hộp thoại Manipulation Parameter xuất hiện.Sử dụng hộp thoại: - Tron...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 10:Các ràng buộc ( CONSTRAINTS ) trong assembly design worbench

Thiết kế Catia V5_Bài 10:Các ràng buộc ( CONSTRAINTS ) trong assembly design worbench

vuvy 21/09/2017 0
 1/ Một số lưu ý khi sử dụng contraints:-Chúng ta chỉ có thể đặt Constraints giữa hai đối tượng con của một đối tượng đang làm việc (Active Component). Một Active Component sẽ có màu xanh lục trên Specification Tree. Chú ý: Để kích hoại một đối tượng thành đối tượng làm việc ta Double Click lên đối ...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 9:Giới thiệu môi trường lắp ghép trong catia v5

Thiết kế Catia V5_Bài 9:Giới thiệu môi trường lắp ghép trong catia v5

vuvy 21/09/2017 0
I/ GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH:Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench. Để vào Assembly Design Workbench tr...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng chức năng DMU MEASURE trên catia v5

Thiết kế Catia V5_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng chức năng DMU MEASURE trên catia v5

vuvy 20/09/2017 0
1/ Công cụ  Mesure Between :Công cụ measure between dùng để đo khoảng cách và góc giữa các dt. Các dt có thể dùng để đo là các mặt, các đường và các điểm.Click vào Measure Between  trên thanh công cụ. Hoặc vào Analyze-> Measure Between. Hộp thoại Measure Between xuất hiện.a. Chọn kiểu kích thước:- B...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ REFERENCE ELEMENTS

Thiết kế Catia V5_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ REFERENCE ELEMENTS

vuvy 20/09/2017 0
1/ point ( Tạo điểm ):Clickick vào Point trên thanh công cụ Reference elements extended.(Không có trên menu Insert). Hộp thoại Point Definition xuât hiện.Nhập các thông số cho hộp thoại: *Point type: Kiểu tạo điểm. Có nhiều cách để tạo một điểm trong CATIA, tuy nhiên trong phần này chúng ta chỉ tìm ...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ TRANSFORMATION FEATURES

Thiết kế Catia V5_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ TRANSFORMATION FEATURES

vuvy 20/09/2017 0
1/ Translation:Công cụ Translate dùng để di chuyển một đối tượng.Clickick vào Translation  trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Transfomation Freatures > Translation.Chương trình hiện ra một hộp thoại:Clickick vào Yes để thực hiện tiếp lệnh Translation. Hộp thoại Translate Definition xuất hiện. Nhậ...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ SURFACE-BASED FEATURES

Thiết kế Catia V5_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ SURFACE-BASED FEATURES

vuvy 20/09/2017 0
1/ Split: Công cụ Split dùng để tạo đối tượng bằng cách cắt đôi một đối tượng bởi một mặt, một nửa của đối tượng được giữ lại, nửa kia bị loại đi.Clickick vào Split  trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Surface-Based Freatures > Split. Chọn mặt dùng làm đối tượng cắt. Hộp thoại Split Defìnition xuấ...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ DRESS-UP FEATURES

Thiết kế Catia V5_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ DRESS-UP FEATURES

vuvy 19/09/2017 0
Thanh công cụ dress-up features bao gồm những công cụ chỉnh sửa và tạo mô hình như fillet,chamfer,draft....1/ Edge Fillet ( Bo tròn 1 bề mặt ):Clickick vào Edge Fillet  trên thanh công cụ, Hoặc Clickick vào Insert > Dress-Up Features > Edge Fillet. Hộp thoại Edge Fillet Defìnition xuất hiện.Nhập các...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ SKETCH-BASED FEATURES

Thiết kế Catia V5_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ SKETCH-BASED FEATURES

vuvy 19/09/2017 0
1/ Pad ( Tạo part bằng cách Extrude 1 sketch profile ):Công cụ thường xuyên được sử dụng trong việc tạo một khối 3D. Nó có chức năng kéo một biên dạng 2D thành một khối 3D.Clickick vào Pad  nằm trên thanh công cụ. Hộp thoại Pad Definition xuất hiện:Nhập các thông số cho hộp thoại:a) First Limit: Các...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 2:Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình (Sketch-Based Features)

Thiết kế Catia V5_Bài 2:Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình (Sketch-Based Features)

vuvy 16/09/2017 0
Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình :Một khối part được thiết kế bằng cách là thêm vật liệu, lọai bỏ bớt vật liệu . trong phần này, chúng ta sẽ học cách để thiết kế một khối part theo những chỉ dẫn bên dưới. Tạo part: click vào biểu tượng pad, chọn biên dạng để dựng khối và điền những thông Số cần thiết...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 1:Giới thiệu môi trường làm việc trên catia

Thiết kế Catia V5_Bài 1:Giới thiệu môi trường làm việc trên catia

vuvy 16/09/2017 0
Giới Thiệu Môi Trường Làm Việc:Cách mở một file part:1-Chọn File -> chọn new (hoặc là chọn biểu tượng  trên màn hình)2-Chọn Part trong danh sách của những lĩnh vực khác nhau và click OK Môi trường làm việc của part đựơc mở Môi trường làm việc với Part được phân chia như sau: -Cây trạng thái thể hiện...
Read More