Tag: tu hoc catia v5

Thiết kế Catia V5_Bài 2:Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình (Sketch-Based Features)

Thiết kế Catia V5_Bài 2:Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình (Sketch-Based Features)

vuvy 16/09/2017 0
Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình :Một khối part được thiết kế bằng cách là thêm vật liệu, lọai bỏ bớt vật liệu . trong phần này, chúng ta sẽ học cách để thiết kế một khối part theo những chỉ dẫn bên dưới. Tạo part: click vào biểu tượng pad, chọn biên dạng để dựng khối và điền những thông Số cần thiết...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 1:Giới thiệu môi trường làm việc trên catia

Thiết kế Catia V5_Bài 1:Giới thiệu môi trường làm việc trên catia

vuvy 16/09/2017 0
Giới Thiệu Môi Trường Làm Việc:Cách mở một file part:1-Chọn File -> chọn new (hoặc là chọn biểu tượng  trên màn hình)2-Chọn Part trong danh sách của những lĩnh vực khác nhau và click OK Môi trường làm việc của part đựơc mở Môi trường làm việc với Part được phân chia như sau: -Cây trạng thái thể hiện...
Read More