Tag: tu hoc phan mem nx

Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
 Associative Copy1. Pattern Feature :Linear: chọn hướng cần pattern. Chọn được theo 2 hướng.Circularhọn hướng, tâm-Count and : cpitch: điếm số hình pattern và khoảng cách giữa các hình. - Count and span: điếm số hình pattern và tổng khoảng cách giữa chúng (tự động chia khoảng cách giữa các hình). o ...
Read More