Tag: tu hoc revit

Tự học RevitMep 2013_Bài 27:Lắp đặt thiết bị xử lý không khí (máy bơm hoặc quạt gió)

Tự học RevitMep 2013_Bài 27:Lắp đặt thiết bị xử lý không khí (máy bơm hoặc quạt gió)

vuvy 02/10/2017 0
 1/Lắp đặt thiết bị xử lý không khí (máy bơm hoặc quạt gió):Sau khi đã lắp đặt các miệng gió, tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý không khí. 1.  Mở khung nhìn mặt bằng. Trong ví dụ thực hành mở khung nhìn Mechanical > HVAC > Floor Plans > 01 – Entry Level. 2.  Zoom khu vực Phòng học 115 góc trái bên dư...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 26:Chỉnh sửa miệng gió trên revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 26:Chỉnh sửa miệng gió trên revitmep

vuvy 30/09/2017 0
Chỉnh sửa miệng gió:Nhấn trái chuột vào miệng gió cần chỉnh sửa. Có thể thay đổi như sau: 1.  Thay đổi vị trí bằng một trong các cách sau: +  Dùng lệnh Move. +  Giữ và rê chuột. +  Cho các giá trị tại kích thước đến các đối tượng xung quanh. +  Dùng lệnh Align để đặt ngang bằng với các miệng gió khá...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 25:Lắp đặt miệng gió hồi (Return Diffuser)

Tự học RevitMep 2013_Bài 25:Lắp đặt miệng gió hồi (Return Diffuser)

vuvy 30/09/2017 0
Lắp đặt miệng gió hồi (Return Diffuser)Việc lắp đặt miệng gió hồi cũng giống như miệng gió thổi. Cũng có hai trường hợp: đặt miệng gió có vật mang (hosted) và miệng gió lửng lơ. Trong phần này tôi lấy ví dụ lắp miệng gió khi đã có trần (hosted). 1.  Mở khung nhìn mặt bằng trần và zoom khu vực không ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 24:Thay đổi kích thước miệng gió trong revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 24:Thay đổi kích thước miệng gió trong revitmep

vuvy 30/09/2017 0
Thay đổi kích thước miệng gió1.  Nhấn trái chuột vào miệng gió cần thay đổi kích thước. 2.  Tại thanh Properties, nhấn Edit Type   . Hộp thoại hiện ra. 3.  Nhấn Duplicate   , tạo kiểu mới. Hộp thoại hiện ra, cho tên kiểu, nhấn OK.  4.  Trở lại hộp thoại trước, tùy theo kiểu miệng gió sẽ có các kích ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 23:Sửa vận tốc luồng không khí của miệng gió

Tự học RevitMep 2013_Bài 23:Sửa vận tốc luồng không khí của miệng gió

vuvy 30/09/2017 0
Có hai cách sửa vận tốc luồng không khí: 1.  Sửa trực tiếp tại thanh Properties. 2.  Tạo thêm thông số tại bảng thống kê và sửa tại bảng. Dưới đây tôi trình bày theo hai cách nối trên thành cac mục con. 1/ Sửa tại thanh Properties: 1.  Nhấn trái chuột vào miệng gió vừa tạo. 2.  Tại thanh Properties,...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 22:Lắp đặt miệng gió thổi lửng lơ – không có vật chủ (Non-Hosted)

Tự học RevitMep 2013_Bài 22:Lắp đặt miệng gió thổi lửng lơ – không có vật chủ (Non-Hosted)

vuvy 30/09/2017 0
Lắp đặt miệng gió thổi lửng lơ – không có vật chủ (Non-Hosted)Cách làm tương tự như miệng gió có vật chủ. 1.  Mở khung nhìn mặt bằng sàn cần đặt miệng gió. Trong ví dụ này, tôi chọn mặt bằng HVAC > Floor Plans > 01 - Floor. 2.  Mở bảng thống kê và chọn không gian phòng cần lắp đặt miệng gió tương tự...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 21:Lắp đặt các miệng cấp gió dựa trên vật chủ - Hosted

Tự học RevitMep 2013_Bài 21:Lắp đặt các miệng cấp gió dựa trên vật chủ - Hosted

vuvy 30/09/2017 0
 Muốn gắn được loại miệng gió này vào công trình phải tạo trước các mô hình hoặc vật mang nó như tường, trần, sàn, mặt phẳng làm việc. 1/ Chuẩn bị khung nhìn và ra lệnh: 1.  Mở khung nhìn mặt bằng trần cần lắp đặt miệng gió. Ví dụ: Views (Discipline) > HVAC > Ceiling Plans > 02 - Floor. 2.  Mở khung...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 20:Tạo bảng thống kê lưu lượng không khí tính toán cho không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 20:Tạo bảng thống kê lưu lượng không khí tính toán cho không gian phòng

vuvy 30/09/2017 0
Mục đích tạo bảng thống kê lưu lượng không khí cung cấp cho công trình để xác định chính xác tốc độ luồng không khí được cung cấp cho mỗi phòng trong mô hình. Sau đó sử dụng bảng này để điều chỉnh miệng gió phù hợp với lưu lượng không khí đáp ứng yêu cầu thiết kế. 1.  Mở khung nhìn mặt bằng. 2.  Ra ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 19:Tạo biểu đồ màu cho các khu vực – zones

Tự học RevitMep 2013_Bài 19:Tạo biểu đồ màu cho các khu vực – zones

vuvy 30/09/2017 0
Tạo biểu đồ màu cho các khu vực – zones: Sau khi tính toán, các vùng được xác định phụ tải, có thể xem bằng biểu đồ màu.  Để hiển thị biểu đồ phụ tải theo mầu tại các mặt bằng phải tạo ra các khung nhìn có đặc tính hiển thị biểu đồ màu trước đã.1/ Tạo khung nhìn mới:1.  Nhấn phải chuột vào tên khung...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 18:Thực hiện tính toán tải cấp nhiệt và làm mát

Tự học RevitMep 2013_Bài 18:Thực hiện tính toán tải cấp nhiệt và làm mát

vuvy 29/09/2017 0
Sau khi đã xem xét và thiết lập, lưu trứ thiết lập như trên, tiến hành tính toán. Nếu chưa kết thúc lệnh, nhấn nút Calculate tại hộp thoại trên. 1.  Nếu đã kết thúc lệnh, ra lệnh Analyze  > Reports & Schedules  > Heating and Cooling Loads (phím tắt LO). 2.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn nút Calculate.3.  ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 17:Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại

Tự học RevitMep 2013_Bài 17:Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại

vuvy 29/09/2017 0
Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại:1/ Kiểm tra lỗi:1.  Tại hộp thoại trên, nhấn dấu + để bung hết các vùng ra. 2.  Không gian phòng nào có ký hiệu    là có vấn đề, cần kiểm tra.3.  Nhấn vào tên không gian, nhấn nút  4.  Hộp thoại cảnh báo hiện ra.+  Trong ví dụ chọn 128 Kho, nội dung c...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 16:TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT

Tự học RevitMep 2013_Bài 16:TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT

vuvy 29/09/2017 0
TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT:Sau khi đã tạo các Spaces, các Zones, chúng ta tiến hành tính tải sưởi ấm và làm mát.1/ Khởi động lệnh:b1. Ra lệnh Analyze  > Reports & Schedules  > Heating and Cooling Loads (phím tắt LO).b2. Hộp thoại hiện ra.b3. Bên trái là hình tòa nhà, xoay hướng nhìn như hình dưới.b...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 15:Tạo Zone thông nhiều tầng

Tự học RevitMep 2013_Bài 15:Tạo Zone thông nhiều tầng

vuvy 29/09/2017 0
1/Tạo Zone thông nhiều tầng:1.  Mở hai khung nhìn mặt bằng tầng cần gom các không gian phòng vào một vùng. Trong ví dụ này, mở khung nhìn 01 – zone và 02 – Zone, zoom phần Phòng chờ.2.  Ra lệnh WT để mở hai khung nhìn một lúc.3.  Nhấn kích hoạt khung nhìn 01 - Space .4.  Ra lệnh Analyze  > Spaces&Zo...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 14:Tạo và chỉnh sửa các vùng zone cho một tầng

Tự học RevitMep 2013_Bài 14:Tạo và chỉnh sửa các vùng zone cho một tầng

vuvy 29/09/2017 0
1/Tạo các vùng – Zones cho một tầng:Trong phần này chúng ta nghiên cứu cách tạo ra các vùng (zones) điều hòa khác nhau cho một tầng. Chú ý: Những không gian phòng nào có chung yêu cầu về điều hòa không (cùng nhiệt độ, cùng chế độ thông khí) khí thì gom vào một vùng (zone).1.  Mở khung nhìn mặt bằng ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 13:Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone trên revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 13:Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone trên revitmep

vuvy 29/09/2017 0
Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone:Việc này giúp quản lý sự hiển thị các khung nhìn chuyên nghiệp hơn, không bị chồng chéo. 1.Tạo khung nhìn đúp cho các khung nhìn mặt bằng sàn tại thư mục Spaces.2.  Đổi tên các khung nhìn mới thành 01-Zone; 02-Zone; 03-Zone.Nhấn chọn cả 3 ...
Read More