Tag: tu hoc revit

Tự học RevitMep 2013_Bài 12:THIẾT LẬP CÁC VÙNG – ZONES TRONG TÒA NHÀ

Tự học RevitMep 2013_Bài 12:THIẾT LẬP CÁC VÙNG – ZONES TRONG TÒA NHÀ

vuvy 29/09/2017 0
Vùng (Zone) bao gồm 1 hay nhiều không gian phòng (space) và vùng (zone) khác được kiểm soát bởi thiết bị duy trì môi trường bình thường (nhiệt độ, độ ẩm, v.v…). Tạo ra khu vực để xác định các không gian phòng có yêu cầu chung về môi trường. Khoảng trống trong các khu vực trống như plenums có thể đượ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Gắn nhãn cho không gian phòng:Khi gán không gian phòng, nếu nhấn nút   Tag on Placement được nhấn xuống (màu xanh), có gán nhãn ký hiệu (thẻ). Nhãn chỉ được gắn tại khung nhìn mặt bằng. Nếu muốn gắn nhãn cho các không gian phòng chưa được gắn nhãn tại mặt bằng hoặc gắn nhãn tại khung nhìn hình cắt...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 10:Gộp và di chuyển không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 10:Gộp và di chuyển không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Gộp không gian phòng:Việc này chỉ thực hiện được với các không gian phòng gán cho các vị trí được phân chia bằng các đường phân chia như giới thiệu ở phần trước. 1.  Mở khung nhìn mặt bằng có hiển thị không gian phòng đã định. 2.  Xóa không gian phòng không cần thiết đã gán cho vùng phân chia (xem...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 9:Xóa không gian phòng trong revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 9:Xóa không gian phòng trong revitmep

vuvy 28/09/2017 0
Có hai cách xóa không gian phòng trong mô hình kiến trúc: 1.  Dùng lệnh Delete xóa tại mô hình như các đối tượng khác. Phương án này vẫn để lại thông của không gian phòng tại dự án, nghĩa là không triệt để. 2.  Xóa tại bảng thống kê không gian phòng (Space Schedule). Phương án này sẽ xóa tại mô hình...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 8:Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space

Tự học RevitMep 2013_Bài 8:Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space

vuvy 28/09/2017 0
Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space:Không gian phòng thông nhiều tầng là các khoảng trống xuyên các tầng như giếng trời, hốc cầu thang, hốc kỹ thuật v.v…không có sàn hoặc trần ngăn cách. Tất các các khe hở thông tầng cần phải gán không gian phòng (space), để khi tính...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Vẽ đường phân chia không gian phòng:Các vùng diện tích trống không phải là khu vực được bao kín bằng tường, sàn, trần cửa mà có các khoảng liên thông trong các tầng ví dụ như hành lang, khu vực cầu thang v.v… cần được chia thành các khu vực khác nhau để gán không gian. Có thể vẽ trước khi gán khôn...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 6:Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng trong revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 6:Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng trong revitmep

vuvy 28/09/2017 0
Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng 1.  Mở khung nhìn mặt bằng. Trong ví dụ thực hành mở khung nhìn 01-Space. 2.  Ra lệnh Zoom in Region để đưa vùng cần quan sát vào màn hình. 3.  Ra lệnh View  > Section.4.  Vạch đường cắt ngang qua phòng cần quan sát.5.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh....
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 3:PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO HỆ THỐNG HVAC

Tự học RevitMep 2013_Bài 3:PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO HỆ THỐNG HVAC

vuvy 27/09/2017 0
 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO HVACViệc thiết kế hệ thống HVAC sẽ phục vụ một công trình cụ thể. Việc mô hình hóa chính xác các tòa nhà là rất quan trọng. Revit MEP cho phép thiết lập mô hình không gian phòng xây dựng chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Revit MEP cũng cho bạn tùy chọn một trong...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 2:Chuẩn bị mô hình kiến trúc trước khi thiết kế HVAC

Tự học RevitMep 2013_Bài 2:Chuẩn bị mô hình kiến trúc trước khi thiết kế HVAC

vuvy 27/09/2017 0
1/ TẠO DỰ ÁN MỚI VÀ LIÊN KẾT VỚI BẢN REVIT ARCHITECTURE:1.1. Tạo dự án mới:b1.  Ra lệnh tạo dự án mới. b2.  Hộp thoại hiện ra. Tại đây chọn tệp mẫu cho dự án. b3.  Nhấn chọn tệp mẫu là Mechanical Template tại Template file. b4.  Nhấn đánh dấu Project. b5.  Nhấn OK kết thúc tạo dự án. b6.  Màn hình h...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 1:Hướng dẫn Tạo dự án mới trong revit

Tự học RevitMep 2013_Bài 1:Hướng dẫn Tạo dự án mới trong revit

vuvy 27/09/2017 0
1/ TẠO DỰ ÁN MỚI:Việc tạo dự án mới đã được giới thệu tại Phần 1 – Các công cụ chung cho tất cả Revit 2013. Trong phần này tôi chỉ giới thiệu công cụ cho dự án MEP – Thiết kế cơ khí, điện, nước. Trong dự án MEP, có hai mục bắt buộc là Systems và Architecture.1.1. Chọn chuyên ngành thiết kế: Để màn h...
Read More