Blog

Tự học RevitMep 2013_Bài 21:Lắp đặt các miệng cấp gió dựa trên vật chủ - Hosted

Tự học RevitMep 2013_Bài 21:Lắp đặt các miệng cấp gió dựa trên vật chủ - Hosted

vuvy 30/09/2017 0
 Muốn gắn được loại miệng gió này vào công trình phải tạo trước các mô hình hoặc vật mang nó như tường, trần, sàn, mặt phẳng làm việc. 1/ Chuẩn bị khung nhìn và ra lệnh:1.  Mở khung nhìn mặt bằng trần cần lắp đặt miệng gió. Ví dụ: Views (Discipline) > HVAC > Ceiling Plans > 02 - Floor. 2.  ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 20:Tạo bảng thống kê lưu lượng không khí tính toán cho không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 20:Tạo bảng thống kê lưu lượng không khí tính toán cho không gian phòng

vuvy 30/09/2017 0
Mục đích tạo bảng thống kê lưu lượng không khí cung cấp cho công trình để xác định chính xác tốc độ luồng không khí được cung cấp cho mỗi phòng trong mô hình. Sau đó sử dụng bảng này để điều chỉnh miệng gió phù hợp với lưu lượng không khí đáp ứng yêu cầu thiết kế. 1.  Mở khung nhìn mặt bằng. 2.  Ra ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 19:Tạo biểu đồ màu cho các khu vực – zones

Tự học RevitMep 2013_Bài 19:Tạo biểu đồ màu cho các khu vực – zones

vuvy 30/09/2017 0
Tạo biểu đồ màu cho các khu vực – zones: Sau khi tính toán, các vùng được xác định phụ tải, có thể xem bằng biểu đồ màu. Để hiển thị biểu đồ phụ tải theo mầu tại các mặt bằng phải tạo ra các khung nhìn có đặc tính hiển thị biểu đồ màu trước đã.1/ Tạo khung nhìn mới:1.  Nhấn phải chuột vào...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 18:Thực hiện tính toán tải cấp nhiệt và làm mát

Tự học RevitMep 2013_Bài 18:Thực hiện tính toán tải cấp nhiệt và làm mát

vuvy 29/09/2017 0
Sau khi đã xem xét và thiết lập, lưu trứ thiết lập như trên, tiến hành tính toán. Nếu chưa kết thúc lệnh, nhấn nút Calculate tại hộp thoại trên. 1.  Nếu đã kết thúc lệnh, ra lệnh Analyze  > Reports & Schedules  > Heating and Cooling Loads (phím tắt LO). 2.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn nút Calculate....
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 17:Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại

Tự học RevitMep 2013_Bài 17:Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại

vuvy 29/09/2017 0
Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại:1/ Kiểm tra lỗi:1.  Tại hộp thoại trên, nhấn dấu + để bung hết các vùng ra. 2.  Không gian phòng nào có ký hiệu    là có vấn đề, cần kiểm tra.3.  Nhấn vào tên không gian, nhấn nút  4.  Hộp thoại cảnh báo hiện ra.+  Trong ví dụ chọn 1...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 16:TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT

Tự học RevitMep 2013_Bài 16:TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT

vuvy 29/09/2017 0
TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT:Sau khi đã tạo các Spaces, các Zones, chúng ta tiến hành tính tải sưởi ấm và làm mát.1/ Khởi động lệnh:b1. Ra lệnh Analyze  > Reports & Schedules  > Heating and Cooling Loads (phím tắt LO).b2. Hộp thoại hiện ra.b3. Bên trái là hình tòa nhà, xoay hướng nhìn n...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 15:Tạo Zone thông nhiều tầng

Tự học RevitMep 2013_Bài 15:Tạo Zone thông nhiều tầng

vuvy 29/09/2017 0
1/Tạo Zone thông nhiều tầng:1.  Mở hai khung nhìn mặt bằng tầng cần gom các không gian phòng vào một vùng. Trong ví dụ này, mở khung nhìn 01 – zone và 02 – Zone, zoom phần Phòng chờ.2.  Ra lệnh WT để mở hai khung nhìn một lúc.3.  Nhấn kích hoạt khung nhìn 01 - Space .4.  Ra lệnh Analyze  >...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 14:Tạo và chỉnh sửa các vùng zone cho một tầng

Tự học RevitMep 2013_Bài 14:Tạo và chỉnh sửa các vùng zone cho một tầng

vuvy 29/09/2017 0
1/Tạo các vùng – Zones cho một tầng:Trong phần này chúng ta nghiên cứu cách tạo ra các vùng (zones) điều hòa khác nhau cho một tầng. Chú ý: Những không gian phòng nào có chung yêu cầu về điều hòa không (cùng nhiệt độ, cùng chế độ thông khí) khí thì gom vào một vùng (zone).1.  Mở khung nhìn mặt b...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 13:Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone trên revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 13:Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone trên revitmep

vuvy 29/09/2017 0
Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone:Việc này giúp quản lý sự hiển thị các khung nhìn chuyên nghiệp hơn, không bị chồng chéo. 1.Tạo khung nhìn đúp cho các khung nhìn mặt bằng sàn tại thư mục Spaces.2.  Đổi tên các khung nhìn mới thành 01-Zone; 02-Zone; 03-Zone.Nhấn ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 12:THIẾT LẬP CÁC VÙNG – ZONES TRONG TÒA NHÀ

Tự học RevitMep 2013_Bài 12:THIẾT LẬP CÁC VÙNG – ZONES TRONG TÒA NHÀ

vuvy 29/09/2017 0
Vùng (Zone) bao gồm 1 hay nhiều không gian phòng (space) và vùng (zone) khác được kiểm soát bởi thiết bị duy trì môi trường bình thường (nhiệt độ, độ ẩm, v.v…). Tạo ra khu vực để xác định các không gian phòng có yêu cầu chung về môi trường. Khoảng trống trong các khu vực trống như plenums có thể đượ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Gắn nhãn cho không gian phòng:Khi gán không gian phòng, nếu nhấn nút   Tag on Placement được nhấn xuống (màu xanh), có gán nhãn ký hiệu (thẻ). Nhãn chỉ được gắn tại khung nhìn mặt bằng. Nếu muốn gắn nhãn cho các không gian phòng chưa được gắn nhãn tại mặt bằng hoặc gắn nhãn tại khung nhìn hình c...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 10:Gộp và di chuyển không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 10:Gộp và di chuyển không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Gộp không gian phòng:Việc này chỉ thực hiện được với các không gian phòng gán cho các vị trí được phân chia bằng các đường phân chia như giới thiệu ở phần trước.1.  Mở khung nhìn mặt bằng có hiển thị không gian phòng đã định. 2.  Xóa không gian phòng không cần thiết đã gán cho vùng phân chia ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 9:Xóa không gian phòng trong revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 9:Xóa không gian phòng trong revitmep

vuvy 28/09/2017 0
Có hai cách xóa không gian phòng trong mô hình kiến trúc: 1.  Dùng lệnh Delete xóa tại mô hình như các đối tượng khác. Phương án này vẫn để lại thông của không gian phòng tại dự án, nghĩa là không triệt để. 2.  Xóa tại bảng thống kê không gian phòng (Space Schedule). Phương án này sẽ xóa tại mô hình...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 8:Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space

Tự học RevitMep 2013_Bài 8:Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space

vuvy 28/09/2017 0
Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space:Không gian phòng thông nhiều tầng là các khoảng trống xuyên các tầng như giếng trời, hốc cầu thang, hốc kỹ thuật v.v…không có sàn hoặc trần ngăn cách. Tất các các khe hở thông tầng cần phải gán không gian phòng (space), để khi tí...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Vẽ đường phân chia không gian phòng:Các vùng diện tích trống không phải là khu vực được bao kín bằng tường, sàn, trần cửa mà có các khoảng liên thông trong các tầng ví dụ như hành lang, khu vực cầu thang v.v… cần được chia thành các khu vực khác nhau để gán không gian. Có thể vẽ trước khi gán kh...
Read More