Blog

Tự học RevitMep 2013_Bài 6:Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng trong revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 6:Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng trong revitmep

vuvy 28/09/2017 0
Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng 1.  Mở khung nhìn mặt bằng. Trong ví dụ thực hành mở khung nhìn 01-Space. 2.  Ra lệnh Zoom in Region để đưa vùng cần quan sát vào màn hình. 3.  Ra lệnh View  > Section.4.  Vạch đường cắt ngang qua phòng cần quan sát.5.  Nhấn Modify, kế...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 5: Thực hành gán không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 5: Thực hành gán không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
Thực hành gán không gian phòngTrong phần này chúng ta thực hành gán toàn bộ không gian phòng cho tất cả các tầng trong tòa nhà để có cơ sở tính phụ tải và lập bảng thống kê lưu lượng không khí cần cung cấp cho tòa nhà. 1/ Gán không gian phòng tầng 1:Để số hiệu không gian phòng tại tầng 1 có ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 4:Thực hiện gán không gian

Tự học RevitMep 2013_Bài 4:Thực hiện gán không gian

vuvy 27/09/2017 0
Thực hiện gán không gian:Sau khi đã chọn phương án và cho giá trị các thông số, thực hiện gán không gian phòng. Có hai phương pháp: tự động và thủ công. Mục này tôi trình bày lý thuyết, mục sau sẽ là bài thực hành gán cho tất cả các tầng.1/ Gán tự động:1.  Nhấn nút  , gán tự động. Tất cả các p...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 3:PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO HỆ THỐNG HVAC

Tự học RevitMep 2013_Bài 3:PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO HỆ THỐNG HVAC

vuvy 27/09/2017 0
 PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI CHO HVACViệc thiết kế hệ thống HVAC sẽ phục vụ một công trình cụ thể. Việc mô hình hóa chính xác các tòa nhà là rất quan trọng. Revit MEP cho phép thiết lập mô hình không gian phòng xây dựng chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Revit MEP cũng cho bạn tùy chọn một t...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 2:Chuẩn bị mô hình kiến trúc trước khi thiết kế HVAC

Tự học RevitMep 2013_Bài 2:Chuẩn bị mô hình kiến trúc trước khi thiết kế HVAC

vuvy 27/09/2017 0
1/ TẠO DỰ ÁN MỚI VÀ LIÊN KẾT VỚI BẢN REVIT ARCHITECTURE:1.1. Tạo dự án mới:b1.  Ra lệnh tạo dự án mới. b2.  Hộp thoại hiện ra. Tại đây chọn tệp mẫu cho dự án.b3.  Nhấn chọn tệp mẫu là Mechanical Template tại Template file. b4.  Nhấn đánh dấu Project. b5.  Nhấn OK kết thúc tạo dự án. b6.  Màn ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 1:Hướng dẫn Tạo dự án mới trong revit

Tự học RevitMep 2013_Bài 1:Hướng dẫn Tạo dự án mới trong revit

vuvy 27/09/2017 0
1/ TẠO DỰ ÁN MỚI:Việc tạo dự án mới đã được giới thệu tại Phần 1 – Các công cụ chung cho tất cả Revit 2013. Trong phần này tôi chỉ giới thiệu công cụ cho dự án MEP – Thiết kế cơ khí, điện, nước. Trong dự án MEP, có hai mục bắt buộc là Systems và Architecture.1.1. Chọn chuyên ngành thiết kế: Để m...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 31 môi trường xuất bản vẽ 2D Drawing

Tự học Autodesk Inventor_Bài 31 môi trường xuất bản vẽ 2D Drawing

vuvy 26/09/2017 0
 MÔI TRƯỜNG XUẤT BẢN VẼ 2D (DRAWING) TRONG INVENTOR 6.1. Giới thiệu chung -Trên các bản vẽ lắp (Assembly) và bản vẽ chi tiết (Part) của mô hình 3D, rất khó để thể hiện đầy đủ các đặc tính về hình dáng, kích thước, kết cấu, dung sai và yêu cầu kỹ thuật của từng chi tiết. Vì vậy, môi trường Drawing đư...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 6 :Xuất chương trình (Output) gia công trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 6 :Xuất chương trình (Output) gia công trên NX

vuvy 26/09/2017 0
 Xuất chương trình (Output):Hướng dẫn này bao gồm các bước cơ bản cần thiết để tạo Postprocess và Shop documentation. (chỉ hướng dẫn phần Postprocess) Postprocess Ứng dụng đầu tiên của chế độ gia công là xuất đường chạy dao để gia công chi tiết. Nói chung, không thể nào nhập file gia công vào mộ...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 5 :Hướng dẫn cách tạo chương trinh gia công trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 5 :Hướng dẫn cách tạo chương trinh gia công trên NX

vuvy 26/09/2017 0
Tạo chương trình (Program)Tạo chương trình gia công sẽ xác định các hoạt động mà máy sẽ gia công chi tiết.1. Gia công thô:1.1. Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô:1.2. Tạo đường chạy dao:Hộp thoại Cavity Mill xuất hiện. Sẽ làm lần lượt từ trên xuống. + Mục Geometry...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 4 :Các thiết lập gia công 3 trục trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 4 :Các thiết lập gia công 3 trục trên NX

vuvy 26/09/2017 0
GIA CÔNG 3 TRỤC:Công việc bao gồm 3 phần: 1. Thiết lập (Setup) 2. Tạo chương trình (Program) 3. Đầu ra (Output)Thiết lập:Việc thiết lập xác định các điều kiện và các thông số được sử dụng phổ biến trong suốt chương trình. Nhiệm vụ thiết lập cho công việc này là: 1. Phân tích chi tiết 2. Chọn...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 30  mô phỏng trình tự lắp ráp chi tiết Presentation

Tự học Autodesk Inventor_Bài 30 mô phỏng trình tự lắp ráp chi tiết Presentation

vuvy 25/09/2017 0
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LẮP RÁP CHI TIẾT (PRESENTATION) TRONG INVENTOR 5.1. Giới thiệu chung Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh mô hình cơ khí trong môi trường Assembly, chúng tacần mô phỏng trình tự lắp ráp của các chi tiết để làm tăng thêm tính sinh động và trực quan hơn, giúp người xem dễ dàng quan sát, hiểu ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 29 áp dụng một số ví dụ lắp ráp

Tự học Autodesk Inventor_Bài 29 áp dụng một số ví dụ lắp ráp

vuvy 25/09/2017 0
Ví dụ Để hiểu rõ hơn các nội dung được trình bày trong chương 4, tác giả xin giới thiệu quy trình lắp ráp Van tiết lưu có hình dạng và các chi tiết như Hình 4.30. Giả sử chúng ta đã tạo xong các chi tiết của Van trong môi trường Part, gồm: Thân, Tay nắm, Tay quay, Vòng kẹp, Trục và Đĩa quay (Bài tập...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 28 lệnh hiệu chỉnh sau khi lắp ráp

Tự học Autodesk Inventor_Bài 28 lệnh hiệu chỉnh sau khi lắp ráp

vuvy 25/09/2017 0
 Các lệnh hiệu chỉnh sau khi lắp ráp 4.5.1. Thay đổi khoảng cách ràng buộc giữa các chi tiết Sau khi các chi tiết được lắp ráp với nhau, các ràng buộc sẽ hiển thị trong từng chi tiết và được quản lý trên thanh Browser Bar như Hình 4.18.Muốn thay đổi khoảng cách ràng buộc giữa các chi tiết, ta nhấp...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 27 môi trường lắp ráp Assembly

Tự học Autodesk Inventor_Bài 27 môi trường lắp ráp Assembly

vuvy 25/09/2017 0
MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP CHI TIẾT (ASSEMBLY) TRONG INVENTOR 4.1. Giới thiệu chung về môi trường lắp ráp Sau khi thiết kế xong các chi tiết trong môi trường Part, ta cần lắp ráp chúng lạivới nhau để tạo thành mô hình cơ khí hoàn chỉnh như Hình 4.1.Để thực hiện được việc này, phần mềm Autodesk Inventer đ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 26 Công cụ tạo đối tượng phụ trợ

Tự học Autodesk Inventor_Bài 26 Công cụ tạo đối tượng phụ trợ

vuvy 25/09/2017 0
Công cụ tạo đối tượng phụ trợ Trong quá trình tạo mô hình 3D của vật thể, ngoài gốc tọa độ,các mặt phẳng chuẩn (XY, XZ, YZ) và trục chuẩn (X, Y, Z) của hệ thống, chúng ta cũng cần tạo thêm các đối tượng phụ trợ khác như các mặt phẳng (Plane), các trục (Axis) và các điểm (Point) để quá trình thiết kế...
Read More