Blog

Tự học Autodesk Inventor_Bài 25  Công cụ sao chép mô hình 3D

Tự học Autodesk Inventor_Bài 25 Công cụ sao chép mô hình 3D

vuvy 25/09/2017 0
Công cụ sao chép mô hình 3D 3.4.1. Lệnh Rectangular Pattern Tính năng: Sao chép các đối tượng 3D thành nhiều hàng và cột như Hình 3.71. Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp t...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 3:Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công

Gia công CAM NX9 Bài 3:Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công

vuvy 25/09/2017 0
Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công:1. Phóng to, thu nhỏ chi tiết:+ Trong cửa sổ đồ họa, click chuột phải và chọn Orient View > Top, hoặc có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T. + Trên thanh Top Border, click Zoom In/Out   hoặc nhấn Ctrl + chuột giữa + Nhấp và kéo con trỏ về phí...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 2:Hướng dẫn Sử dụng Operation Navigator trong môi trường gia công

Gia công CAM NX9 Bài 2:Hướng dẫn Sử dụng Operation Navigator trong môi trường gia công

vuvy 25/09/2017 0
1/Cách chuyển sang môi trường gia công:Hiện tại, chi tiết trên đang trong môi trường Gateway, để chuyển sang môi trường gia công, có 2 cách:Thông thường sau khi chuyển sang môi trường gia công từ một file part, NX sẽ xuất hiện 1 hộp thoại Machining Environment hỏi xem cần thiết lập dạng gia ...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 1: Mục tiêu và trình tự lập chương trình gia công trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 1: Mục tiêu và trình tự lập chương trình gia công trên NX

vuvy 25/09/2017 0
1/Mục tiêu:- Biết được sáu bước của NC Programming Sequence.- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của năm thanh công cụ gia công.- Hiểu được NX Manufacturing Process.- Chọn CAM Express Role và tạo Manufacturing Setup.- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của việc tạo chương trình, dao, hìn...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 12:Các lệnh chỉnh sửa và di chuyển các khối và mặt trong NX

Thiết kế NX9 Bài 12:Các lệnh chỉnh sửa và di chuyển các khối và mặt trong NX

vuvy 25/09/2017 0
1. Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng.Các bước thực hiện: B1: Insert > Synchronous Modeling > Move Face. B2: Chọn đối tượng cần di chuyển. B3: Nhập giá trị > OK.2. Pull Face: kéo vật thể. Các bước thực hiện: B1: Insert > Synchronous Modeling > Pull. B2: chọn mặt phẳng kéo (theo phương vet...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

vuvy 25/09/2017 0
A/Surface:1. Four Point Surface:Chọn 4 điểm khác nhau để tạo ra mặt.2. Bounded Plane : Tạo mặt bằng cách chọn đường kín.3. From Point Cloud  Tạo mặt bằng các điểm4. Ribbon Builder  Tạo viền bằng cách chọn đường, hướng khoảng cách và góc so với hướng.5. Mesh Surface: a. Ruled surface  Chọ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 24 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D Lệnh Draft Lệnh Thread Lệnh Split

Tự học Autodesk Inventor_Bài 24 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D Lệnh Draft Lệnh Thread Lệnh Split

vuvy 23/09/2017 0
3.3.5. Lệnh Draft Tính năng: Tạo mặt vát trên chi tiết như Hình 3.56.Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Modify sẽ xuất hiện hộp thoại Face Draft như Hình 3.57.Bước 2: Chọn dạng tạo mặt vát, với 3 ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 23 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D Lệnh Hole Lệnh Fillet

Tự học Autodesk Inventor_Bài 23 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D Lệnh Hole Lệnh Fillet

vuvy 23/09/2017 0
. Lệnh Hole Tính năng: Tạo đồng thời một hoặc nhiểu lỗ trên chi tiết. Các lỗ này có thể là lỗ khoan, lỗ thông suốt, lỗ bậc, lỗ côn, lỗ ren …. Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify hoặc nhấn phím...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 22 Công cụ tạo mô hình 3D Lệnh Coil Lệnh Emboss

Tự học Autodesk Inventor_Bài 22 Công cụ tạo mô hình 3D Lệnh Coil Lệnh Emboss

vuvy 23/09/2017 0
Lệnh Coil Tính năng: Quét biên dạng theo đường xoắn ốc quanh một trục. Ví dụ tạo lò xo hoặc tạo ren trên bề mặt hình trụ nào đó như Hình 3.35.Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một biên dạng và một đoạn thẳng làm trục quay (Có thể chọn trục x, y, z của hệ thống làm trục quay). Các bước thao ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 21 Công cụ tạo mô hình 3D Lệnh Sweep Lệnh Rib

Tự học Autodesk Inventor_Bài 21 Công cụ tạo mô hình 3D Lệnh Sweep Lệnh Rib

vuvy 23/09/2017 0
3.2.4. Lệnh Sweep Tính năng: Quét biên dạng 2D (sketch) dọc theo một đường dẫn cho trước để tạo thành mô hình khối hoặc mô hình mặt như Hình 3.27.Hình 3.27 Lưu ý: - Để thực hiện lệnh này, phải có ít nhất một biên dạng sketch và một đường dẫn trên hai mặt phẳng giao nhau. - Đường dẫn có thể là ske...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 20 Công cụ tạo mô hình 3D lệnh Revolve, Lệnh Loft

Tự học Autodesk Inventor_Bài 20 Công cụ tạo mô hình 3D lệnh Revolve, Lệnh Loft

vuvy 23/09/2017 0
Lệnh Revolve Tính năng: Quay biên dạng 2D (sketch) quanh trục một góc bất kỳ để tạo thành mô hình khối hoặc mô hình mặt như Hình 3.19.Lưu ý: - Để thực hiện lệnh này, phải có biên dạng 2D và trục quay được tạo trước đó. - Để tạo thành khối đặc thì biên dạng 2D phải khép kín. - Biên dạng 2D hở chỉ ...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
Detail Feature1. Edge Blend:Chọn cạnh cần bo, nhập giá trị bán kính.2. Face Blend:Chọn 2 mặt giao nhau hoặc 3 mặt giao nhau. Mục Cross Section: +Rolling Ball: phần giau nhau sẽ có bán kính như nhau. +Swept Section: phần giao nhau sẽ có hình dạng theo section được chọn. Mục Shape: +Circul...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
 Associative Copy1. Pattern Feature :Linear: chọn hướng cần pattern. Chọn được theo 2 hướng.Circularhọn hướng, tâm-Count and : cpitch: điếm số hình pattern và khoảng cách giữa các hình. - Count and span: điếm số hình pattern và tổng khoảng cách giữa chúng (tự động chia khoảng cách giữa các h...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 8:Các lệnh Design Feature trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 8:Các lệnh Design Feature trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
A/ Design Feature:1. Extrude  :2. Revolve :Mục Limits: + Value: nhập giá trị góc đầu, góc cuối. + Until Selected: chọn mặt, mặt khối, mặt chuẩn để làm góc đầu hoặc góc cuối. Mục Boolean: tương tự như phần Extrude. Mục Offset: chỉ có Two-Sided, cũng tương tự như Extrude. 3. ...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 7:Các lệnh thết kế trên modeling

Thiết kế NX9 Bài 7:Các lệnh thết kế trên modeling

vuvy 23/09/2017 0
1. Datum/Point:a. Datum Plane :Tạo mặt chuẩn theo các mục trong Type:Để tạo mặt phẳng tham chiếu, làm theo bước sau:+ B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane  Hoặc chọn lệnh Datum Plane trên thanh công cụ. + B2: Chọn các loại quy chiếu mặt từ mục Type (theo mục đích cần làm).*At Distan...
Read More