Blog

Tự học Autodesk Inventor_Bài 17 Công cụ Offset, một số ví dụ thực tế

Tự học Autodesk Inventor_Bài 17 Công cụ Offset, một số ví dụ thực tế

vuvy 21/09/2017 0
2.6.2.9. Công cụ  Tính năng: Tạo đối tượng mới song song với một đối tượng cho trước. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt O. Bước 2: Chọn đối tượng gốc. Bước 3: Xác định vị trí cho đối tượng mới. Ta được kết quả như Hình 2.97.Ví dụ áp dụng 2.7.1. ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 16   Công cụ Trim, Extend, Split, scale, strech,

Tự học Autodesk Inventor_Bài 16 Công cụ Trim, Extend, Split, scale, strech,

vuvy 21/09/2017 0
2.6.2.4. Công cụ Trim Tính năng: Cắt xén các đối tượng. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt X. Bước 2: Chọn các đối tượng cần xén. Ta được kết quả như Hình 2.90.2.6.2.4. Công cụ  Tính năng: Cắt xén các đối tượng. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp c...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

vuvy 21/09/2017 0
TẠO CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 3D1/ Giới thiệu generative drafting workbench và mở 1 chi tiết part:Generative Drafting Workbench cung cấp một hệ thống các công cụ rất đa dạng để tạo các đối tượng 2D. Generative Drafting Workbench cho phép chúng ta chiếu các đối tượng 3D xuống mặt phẳng theo nhiề...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 12:Phân tích một lắp ráp trong trong catia

Thiết kế Catia V5_Bài 12:Phân tích một lắp ráp trong trong catia

vuvy 21/09/2017 0
PHÂN TÍCH MỘT LẮP RÁPTrong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ để phân tích một bản Assembly.1/ Tính toán xung đột ( Computing Clash ):Một bản Assembly có thể gồm rất nhiều các Component khác nhau, giữa các Component có thể có các xung đột lẫn nhau (xung đột ở đây có thể hiểu là hiện tượ...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

vuvy 21/09/2017 0
1/ Di chuyển các đối tượng ( Manipulating Components ):Công cụ Manipulation dùng để di chuyển các đối tượng trong Assembly. Đối tượng dịch chuyển phải thuộc Component đang được kích hoạt.Click vào Manipulation trên thanh công cụ  . Hộp thoại Manipulation Parameter xuất hiện.Sử dụng hộp thoại...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 10:Các ràng buộc ( CONSTRAINTS ) trong assembly design worbench

Thiết kế Catia V5_Bài 10:Các ràng buộc ( CONSTRAINTS ) trong assembly design worbench

vuvy 21/09/2017 0
 1/ Một số lưu ý khi sử dụng contraints:-Chúng ta chỉ có thể đặt Constraints giữa hai đối tượng con của một đối tượng đang làm việc (Active Component). Một Active Component sẽ có màu xanh lục trên Specification Tree. Chú ý: Để kích hoại một đối tượng thành đối tượng làm việc ta Double Click lên ...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 9:Giới thiệu môi trường lắp ghép trong catia v5

Thiết kế Catia V5_Bài 9:Giới thiệu môi trường lắp ghép trong catia v5

vuvy 21/09/2017 0
I/ GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH:Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench. Để vào Assembly Design Workbench ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 15 Công cụ Mirror,  Move, rotate

Tự học Autodesk Inventor_Bài 15 Công cụ Mirror, Move, rotate

vuvy 20/09/2017 0
2.6.1.3. Công cụ Mirror Tính năng: Tạo một đối tượng mới đối xứng với đối tượng gốc qua một trục. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Mirror như Hình 2.82.Bước 2: Sử dụng nút lệnh  chọn các đối tượng gốc cần lấy đối xứng. Bước 3: Sử dụng nút l...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 14 Công cụ Symmetric, Equal, Show Constraints

Tự học Autodesk Inventor_Bài 14 Công cụ Symmetric, Equal, Show Constraints

vuvy 20/09/2017 0
Công cụ Symmetric Tính năng: Ràng buộc hai đối tượng đối xứng nhau qua một trục. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint. Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất. Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Bước 4: Chọn trục đối xứng. Ta được kết quả như Hình 2.73. Bước 5: Nhấp chuột phải...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 13  Công cụ Fix, Parallel Constraint, Perpendicular Constraint

Tự học Autodesk Inventor_Bài 13 Công cụ Fix, Parallel Constraint, Perpendicular Constraint

vuvy 20/09/2017 0
. Công cụ Fix Tính năng: Ràng buộc cố định vị trí của một điểm hoặc đường cong trên mặt phẳng vẽ phác. Sau khi thực hiện lệnh này, đối tượng đó không thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint. Bước 2: Chọn điểm hoặc đường cong cần ...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 12  Công cụ ghi kích thước

Tự học Autodesk Inventor_Bài 12 Công cụ ghi kích thước

vuvy 20/09/2017 0
2.5. Công cụ ghi kích thước và ràng buộc vị trí 2.5.1. Công cụ ghi kích thước: có 2 kiểu 2.5.1.1. Ghi kích thước thủ công Tính năng: dùng để ràng buộc kích thước của biên dạng vẽ phác một cách tùy ý. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constrain.Bước 2: Chọn đối tượng cần g...
Read More
Tự học Autodesk Inventor_Bài 11 Lệnh Text, Công cụ ghi kích thước

Tự học Autodesk Inventor_Bài 11 Lệnh Text, Công cụ ghi kích thước

vuvy 20/09/2017 0
Lệnh Polygon: có 2 kiểu vẽ Tính năng: Vẽ đa giác đều. Các bước thao tác: Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constrain. Bước 2: Chọn đối tượng cần ghi kích thước. Đối tượng này có thể là đoạn thẳ cung tròn, đường tròn, elip …. Lưu ý: - Kích thước đoạn thẳng được tạo ra sẽ theo phương ngang hoặc...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng chức năng DMU MEASURE trên catia v5

Thiết kế Catia V5_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng chức năng DMU MEASURE trên catia v5

vuvy 20/09/2017 0
1/ Công cụ  Mesure Between :Công cụ measure between dùng để đo khoảng cách và góc giữa các dt. Các dt có thể dùng để đo là các mặt, các đường và các điểm.Click vào Measure Between  trên thanh công cụ. Hoặc vào Analyze-> Measure Between. Hộp thoại Measure Between xuất hiện.a. Chọn kiểu kích t...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ REFERENCE ELEMENTS

Thiết kế Catia V5_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ REFERENCE ELEMENTS

vuvy 20/09/2017 0
1/ point ( Tạo điểm ):Clickick vào Point trên thanh công cụ Reference elements extended.(Không có trên menu Insert). Hộp thoại Point Definition xuât hiện.Nhập các thông số cho hộp thoại: *Point type: Kiểu tạo điểm. Có nhiều cách để tạo một điểm trong CATIA, tuy nhiên trong phần này chúng ta ch...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ TRANSFORMATION FEATURES

Thiết kế Catia V5_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ TRANSFORMATION FEATURES

vuvy 20/09/2017 0
1/ Translation:Công cụ Translate dùng để di chuyển một đối tượng.Clickick vào Translation  trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Transfomation Freatures > Translation.Chương trình hiện ra một hộp thoại:Clickick vào Yes để thực hiện tiếp lệnh Translation. Hộp thoại Translate Definition xuất h...
Read More