Điều khoản và điều kiện

Chào mừng quý khách đến với website quà tặng himi.vn
Quý khách truy cập vui lòng đọc cẩn thận bản Thoả thuận này khi truy cập vào website . Khi truy cập vào website để tham khảo hoặc mua hàng, quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc theo bản Thoả thuận.  Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email tivicad@gmail.com

Thỏa thuận sử dụng
Cơ sở: Khách truy cập, quý khách, người sử dụng: là người truy cập vào website để tham khảo thông tin, mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ khác của cachdung

Cách Dùng tên gọi tắt cho website bán hàng trực tuyến các sản phẩm tại địa chỉ http://cachdung.com do công ty Trần Yến sở hữu và điều hành.

Chúng tôi - cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quý khách, tùy thuộc vào các điều khoản của bản “Thỏa Thuận Sử Dụng” này, sau đây gọi tắt là TTSD.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của TTSD này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật. Quý khách có thể xem bản TTSD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại trang web. Khi mua hàng hoá hoặc sử dụng các dịch vụ cụ thể của Trần Yến, quý khách và chúng tôi (hoặc bên thứ ba liên quan trong từng trường hợp cụ thể) tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các quy định áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ đó, có thể được niêm yết hoặc chỉ dẫn trên website http://tranyen.com

Quyền và trách nhiệm của quý khách
- Các trách nhiệm của quý khách trong việc đăng ký tài khoản
- Quý khách có thể mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của cachdung.com mà không cần đăng ký tài khoản thành viên.
- Quý khách đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin:
- Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách khi đặt hàng, mua hàng và thanh toán tại website Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng… tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách.

Như đã nói ở trên, quý khách có thể sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà quý khách không cần phải đăng ký tài khoản. Trong trường hợp đó, danh tính của quý khách sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà himi cho là thích hợp, ví dụ như thông tin khai báo khi đặt hàng, hoặc việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của quý khách, do người điều hành mạng của quý khách cung cấp. Quý khách đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản TTSD này.

Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật
Thông tin về tài khoản của quý khách bao gồm tên đăng nhập, tên đầy đủ, điện thoại chúng tôi sẽ lưu trong đơn hàng để phục vụ cho việc thanh toán & giao hàng đến quý khách. Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. Bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.

Các trách nhiệm của quý khách khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt mua hàng hóa của Trần Yến
Khi truy cập tới website, quý khách có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website tranyen.com.
Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website tranyen.com với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do himi.vn cung cấp. Quý khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc quý khách sử dụng dịch vụ, hàng hoá do website tranyen.com cung cấp Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, quý khách nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của quý khách tới website himi.vn

Truy cập tới website himi.vn, quý khách đồng ý sẽ không:
Hạn chế hoặc ngăn cản quý khách khác sử dụng và hưởng các tính năng mà công ty cung cấp cho khách hàng.

Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống himi.vn

Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của quý khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website
Mua hàng trên trên website, quý khách đồng ý rằng:

Chấp nhận các chính sách bán hàng của chúng tôi và tuân thủ các quy định về giao nhận, vận chuyển, thanh toán, trả hàng đã được web đăng tải công khai tại trang web. Cam kết trách nhiệm thanh toán đúng theo quy định của hình thức thanh toán mà quý khách chọn lựa khi thực hiện đặt mua hàng.

Cam kết các thông tin cung cấp là đúng và chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán, thông tin thẻ và chịu trách nhiệm trước phát luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nếu có sự gian lận hoặc lừa đảo.

Cam kết & chính sách bảo mật
himi.vn hiểu rằng nếu quý khách quan tâm đến vấn đề bảo mật trên internet, website của chúng tôi đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Bất cứ một sự gian lận và sử dụng trái phép thẻ thanh toán bởi ai đó để mua hàng từ quý khách, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền chúng tôi đã nhận của quý khách chỉ khi quý khách thông báo đến nhà phát hành thẻ và gọi chúng tôi càng sớm khi quý khách phát hiện việc không sử dụng được thẻ thanh toán.

Ngay sau khi quý khách nhấp vào “đặt hàng" trình duyệt của quý khách sẽ đi vào chế độ an toàn. Dữ liệu liên quan đến đặt hàng của quý khách, thông tin cá nhân của quý khách và chi tiết thanh toán sẽ đi qua tất cả các máy chủ của chúng tôi với hình thức mã hóa. Ngay sau khi quý khách đặt hàng đã hoàn thành quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn. Bảo vệ là một việc bổ trợ cho quý khách, hệ thống của chúng tôi được thiết kế để quý khách có thể không đặt hàng cho đến khi quý khách đang an toàn trong chế độ an toàn. Chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc e-mail.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trân trọng kính chào,